Łożyska Łożyska w obudowie Łożysko w obudowie z pierscieniem centrującym z osłoną zamkniętą UCFH