Zakłady plus 50+

Niniejsza część portalu powstała celem:

1. uaktywnienia inżynierów, projektantów oraz przedstawicieli innych specjalności, którzy są w wieku powyżej 50 lat (korzystają z renty, emerytury lub są bezrobotni):

• którzy chcą jeszcze wykorzystać swoje doświadczenie i możliwości intelektualne,

• dorobić do renty - emerytury,

2. przekazania studentom:

• doświadczenia i wiedzy zdobytych latami praktyki przez ich starszych kolegów,

• pomoc studentom w zdobyciu praktyki zawodowej jeszcze w czasach studiów,

• udzielenie przez studentów pomocy seniorom w opracowaniu ( i nie tylko) komputerowym projektów – rozwiązań, wdrażanie i nadzór nad uruchomieniami wykonanych przez nich rozwiązań.

3. Pomoc zakładom:

• w rozwiązywaniu problemów z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, sterowania i automatyki, elektroniki, technologii, organizacji i zarządzania, architektury i innych nie wymienionych specjalizacji, które nie są „na wczoraj”, ale po rozwiązaniu przyczynią się do usprawnienia pracy i efektów ekonomicznych,

• w obniżaniu kosztów,

• w zdobyciu wykształconej kadry (bardzo często na problemach danego zakładu) z praktyką zawodową.

UWAGA:

1. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do oceniania i usuwania wszelkich treści niezgodnych z założeniami portalu oraz niezgodnych z normami społecznymi.

2. Administracja portalu nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione z tytułu korzystania z portalu.

Instrukcja.

A. Dla zakładów.

1. Zapoznanie się z opisem.

2. Kliknięcie „Dalej”.

3. Kliknięcie na link „Potrzeba zakładów”.

4. Kliknięcie na linku "Zgłoszenie zapotrzebowania przez zakład"

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

6. Kliknięcie na linku „Rejestracja”

7. Odbiór potwierdzenia rejestracji.

8. Czekanie na ewentualne zgłoszenie się do osoby kontaktowej celem realizacji tematu.

B. Dla przejawiających gotowość do pracy.

1. Zapoznanie się z opisem.

2. Kliknięcie na linku "Baza osób 50+".

3. Kliknięcie na linku "Rejestracja".

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego.

5. Kliknięcie na linku "Zarejestruj"

6. Odbiór potwierdzenia rejestracji.

7. Czekaniena ewentualne zgłoszenie się zakładu.

    lub

8. Kliknięcie na linku "Potrzeba zakładów" celem przeglądu zgłoszonych problemów przez zakłady. 

9. Wystąpienie o kontakt z zakładem

10. Załatwianie formalności związanych z realizacją tematu.