Instrukcja pobierania plików

Instrukcja obsługi portalu.

Portal przeznaczony jest dla:

 1. Osób pragnących zapoznać się z portalem t. zwanymi Zwiedzającymi. Osoby te nie muszą się logować, mają dostęp do części katalogowej (do tablic z danymi technicznymi wyrobu i jego wizualizacji) oraz do informacji o zakładach prezentujących swoje wyroby.
 2. Osób – zakładów prezentujących swoje wyroby t. zwanych Prezenterów, którzy bez logowania się posiadają takie same prawa jak Zwiedzający.
 3. Osób pragnących wykorzystać portal w celach zawodowych t. zwani Pobierający uzyskujący pełne prawa do korzystania w tym zakresie z portalu, po zalogowaniu się i dokonaniu cennikowych opłat.
 4. Handlowców uzyskujących informację kierunkującą na producentów poszukiwanych wyrobów wraz z ich danymi technicznymi.
 5. Portal stwarza również możliwości dla osób, którzy ukończyli 50 lat poszukujących zatrudnienia – zakładka w menu Zakłady plus 50+. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

 Zwiedzający.

 1. Po wejściu na portal adres: www.tool-constructor.pl, www.tool-constructor.com, www.tool-constructor.com.pl znajdujemy się na „Stronie głównej” portalu gdzie znajdują się cztery główne działy: dział budowlany, dział elektryczno – elektroniczny, dział hydrauliki i dział mechaniki. W poszczególnych działach umieszczone są grupy – kategorie wyrobów. Po rozwinięciu wybranej kategorii przechodzimy do grup wyrobów określonych daną kategorią wraz z podanym dystrybutorem.
 2. Zapoznajemy się z regulaminem portalu wchodząc na stronę po kliknięciu na link Regulamin znajdujący się na piątym miejscu w menu. Wszelkie dalsze operacje przeprowadzane w portalu potwierdzają akceptacje regulaminu.
 3. Po powrocie na stronę główną wybieramy wyrób klikając na nim lewym klawiszem.
 4. Przechodzimy do ujętej tabelarycznie rodziny danego wyrobu z jego rysunkiem, danymi technicznymi oraz linkiem „Pobierz”.
 5. Po najechaniu wskaźnikiem na link „Pobierz” otrzymujemy wizualizację wybranego obiektu umożliwiającą kontrolę i potwierdzenie, że wybrany obiekt jest tym, na którym nam zależy.
 6. Po kliknięciu lewym klawiszem na link „Pobierz” przechodzimy na stronę pobierania gdzie dowiadujemy się w jakich rozszerzeniach możemy pobrać plik (.itp, .igs, .sat) oraz kto jest dystrybutorem – producentem tych wyrobów. Na tej stronie (jeśli nie jesteśmy zalogowani) otrzymamy informację, że celem dalszego wykorzystania portalu powinniśmy się zalogować.

 Przejście do panelu "Pobierz" bezpośrednio ze strony "Indeks":

 1. Po wejściu na stronę główną portalu możemy przejść do indeksu wyrobów, w którym alfabetycznie ułożone znajdują się wszystkie wyroby znajdujące się na portalu.
 2. Po najechaniu wskaźnikiem na wybrany przez nas wyrób otrzymujemy wizualizację rodziny tego wyrobu umożliwiającą nam kontrolę wyboru. Po kliknięciu lewym klawiszem na wybranym obiekcie przechodzimy do ujętej tabelarycznie rodziny danego wyrobu z jego rysunkiem, danych technicznych oraz linku „Pobierz”.
 3. Po najechaniu wskaźnikiem na link „Pobierz” otrzymujemy powtórnie wizualizację wybranego obiektu umożliwiającą powtórną kontrolę i potwierdzenie, że wybrany obiekt jest tym, wybranym przez nas obiektem.
 4. Po kliknięciu lewym klawiszem na link „Pobierz” przechodzimy na stronę pobierania gdzie dowiadujemy się w jakich rozszerzeniach możemy pobrać plik (.itp, .igs, .sat) oraz kto jest dystrybutorem – producentem tego wyrobu. Na stronie tej znajduje się również informacja, że w celu pobierania obiektów powinniśmy się zalogować oraz dokonać opłaty cennikowej.

 Po wejściu na stronę główną portalu, celem pełniejszego poznania portalu, możemy przejść z menu na dalsze strony portalu takie jak: Abonament, Nowe konto - służące do zalogowania się, Regulamin, Kontakt, Cennik, Zakłady plus 50+. Są to strony nie wymagające specjalnego komentarza.

 Prezenterzy.

 1. Chcąc zaprezentować swoje wyroby na portalu należy nawiązać kontakt z administratorem portalu pod numerem telefonu 502 078 108 lub za pomocą elektronicznej poczty info@tool-constructor.pl celem ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia tej operacji.
 2. Istnieje również możliwość reklamowania swoich usług, wyrobów. Do tego celu służą pola reklamowe (o trzech wielkościach). Reklama jest jednocześnie linkiem prowadzącym na stronę firmową reklamodawcy.
 3. Co do innych opcji ofiarowanych przez portal Prezenter posiada takie same prawa jak Zwiedzający.

 Pobierający.

 1. Po wejściu na portal adres: www.tool-constructor.pl, www.tool-constructor.com, www.tool-constructor.com.pl znajdujemy się na Stronie głównej portalu gdzie prezentowane są cztery główne działy: dział budowlany, dział elektryczno – elektroniczny, dział hydrauliki i dział mechaniki. W poszczególnych działach umieszczone są grupy – kategorie wyrobów. Po rozwinięciu wybranej kategorii przechodzimy do grup wyrobów określonych daną kategorią wraz z podanym dystrybutorem.
 2. Zapoznajemy się z regulaminem portalu wchodząc na stronę po kliknięciu na link Regulamin znajdujący się na piątym miejscu w menu. Wszelkie dalsze operacje przeprowadzane w portalu potwierdzają akceptacje regulaminu.
 3. Przechodzimy na stronę logowania klikając lewym klawiszem na link Nowe konto znajdujące się na czwartej pozycji w menu gdzie wypełniamy istniejące rubryki. Rejestrujemy się klikając lewym klawiszem na polu „Zarejestruj się”.
 4. Potwierdzamy rejestrację wg otrzymanych wskazówek.
 5. Dokonujemy opłatę wg ilości przewidywanych pobrań zgodną z cennikiem opłat. Zalecane jest poinformować mailem na adres info@tool-constructor.pl o dokonaniu opłaty, przyspieszy to okres uruchomienia pobrań. Po uruchomieniu pobrań przez Administratora mailem otrzymujemy powiadomienie o uruchomieniu usługi,
 6. Po powtórnym powrocie na stronę główną, zalogowaniu się, wybieramy wyrób klikając na nim lewym klawiszem. (Pod polem logowania, po zalogowaniu się wyświetla się ilość obiektów do pobrania)
 7. Przechodzimy do strony katalogowej, na której ujęte są tabelarycznie rodziny danego wyrobu z jego rysunkiem, danymi technicznymi oraz linkiem „Pobierz”.
 8. Po najechaniu wskaźnikiem na link „Pobierz” otrzymujemy wizualizację wybranego obiektu umożliwiającą kontrolę i potwierdzenie, że wybrany obiekt jest tym, na którym nam zależy.
 9. Po kliknięciu lewym klawiszem na link „Pobierz” przechodzimy na stronę, z której dowiadujemy się w jakich rozszerzeniach możemy pobrać pliki (.itp, .igs, .sat) oraz kto jest dystrybutorem – producentem tych wyrobów.
 10. Obiekt pobieramy po wybraniu rozszerzenia i kliknięcie na polu „Pobierz”.
 11. Po kliknięciu na nazwę zakładu, na liście zakładów znajdującej się po prawej stronie Strony głównej, przechodzimy na stronę prezentującą dany zakład, gdzie znajdują się jego dane kontaktowe oraz lista jego wyrobów.
 12. Po kliknięciu na wyrobie znajdującym się na tej liście przechodzimy do strony katalogowej, na której uściślamy parametry techniczne wyrobu pobieranego i kontynuujemy dalej pobieranie.

Handlowcy.

Są to Zwiedzający, którzy dowiadują się gdzie dany wyrób można dostać, jakie są parametry techniczne i wymiarowe wyrobu oraz wizualnie sprawdzić jak dany wyrób wygląda. Procedura korzystania z portalu taka sama jak zwiedzających.

Zakłady plus 50+.           

Jest to platforma na, której spotykają się zakłady szukający pracowników oraz osoby, które mimo swoich lat chcą być czynne zawodowo. Opis i sposób korzystania z platformy znajdziemy klikając na zakładkę w menu Zakłady plus 50+.